4.1. Stroomonderbreking

In geval van onderbreking van de stroomvoorziening, wordt het systeem altijd automatisch geactiveerd in de operatiemodus waarin het zich bevond vóór de onderbreking.