5.3. Menu’s Instellingen

MENU INSTELLEN TIJD EN FILTRATIECYCLUS   

Houd  3 seconden ingedrukt, met het systeem in modus MANUEEL, om het Menu Instellen Tijd en Filtratiecyclus te starten.

 • Op het display verschijnt de 1ste parameter (T1). 

Druk op de omhoog/omlaag knoppen   om het uur (2 digits) in te stellen.  

Bevestig met  .

 • Op het display verschijnt de 2de parameter (T2). 

Druk op de omhoog/omlaag knoppen   om de minuten (2 digits) in te stellen.  

Bevestig met  .

 • Op het display verschijnt de 3de parameter (C1).  

Druk op de omhoog/omlaag knoppen   om te stellen op welk tijdstip de filtratiecyclus (2 digits) begint. Uitsluitend uurinstelling.  

Bevestig met  .

 •  Op het display verschijnt de 4de parameter (C2).  

Druk op de omhoog/omlaag knoppen   om in te stellen op welk tijdstip de filtratiecyclus (2 digits) afloopt. Uitsluitend uurinstelling.

Druk op  om te bevestigen.

 • De velden C1 en C2 betreffen niet minuten- maar uurinstelling.
 • Als C1=C2 draait de circulatiepomp onafgebroken.
 • Druk op  of  of wacht 10 seconden om het Menu Instellen Tijd en Filtratiecyclus te verlaten.

MENU MANUEEL BEDIENEN POMPEN. TEGENSTROOMREINIGEN FILTER

Het systeem kan maximaal 5 pompen bedienen. 1 Filtratiepomp, 1 – 3 massagepompen en 1 blaaspomp.

 • Druk met het systeem in modus MANUEEL op  waarna de 1ste parameter PF (Filtratiepomp), op het display verschijnt.     

Druk op   om de PF waarde op ON te zetten en op   om de PF waarde op OFF te zetten.

Druk nogmaals op , om de 2de parameter, BL Blaaspomp, op het display weer te geven.

Druk op   om de BL waarde op ON te zetten en op  om de BL waarde op OFF te zetten. 

 • Druk nogmaals op , om de 3de parameter, P1  (Massagepomp 1), op het display weer te geven.

Druk op    om de P1 waarde op ON te zetten en op om de P1 waarde op OFF te zetten.

 • Druk nogmaals op , om de 4de parameter, P2 (Indien geïnstalleerd, Massagepomp 2), op het display weer te geven. 

Druk op    om de P2 waarde op ON te zetten en op om de P2 waarde op OFF te zetten.

 • Druk nogmaals op , om de 5de parameter, P3 (Indien geïnstalleerd, Massagepomp 3), op het display weer te geven. 

Druk op    om de P3 waarde op ON te zetten en op om de P3 waarde op OFF te zetten.

 • Druk op  om de modus manueel af te sluiten, waarna het systeem weer overgaat naar de modus automatisch. 

Ter vereenvoudiging van de technische ondersteuning en het elektronisch beheer, gebruiken alle systemen dezelfde software versie. Het systeem toont altijd 3 massagepompen die virtueel bediend kunnen worden, zelfs indien deze niet fysiek geïnstalleerd zijn.

In navolging van de Europese veiligheidsvoorschriften wordt de filtratiepomp automatisch door het systeem opgestart zodra een massage- of blowerpomp in gebruik is.

Manueel Activeren Pompen

ParameterBeschrijvingWaardeStandaardwaardeBetreffende functie
PFOn/Off
Filtratiepomp
ON/OFFOFFFiltratie/Tegenstroomreinging
BLOn/Off BlaaspompON/OFFOFFLunchmassage
P1On/Off Pomp 1ON/OFFOFFWatermassage
P2On/Off Pomp 2ON/OFFOFFWatermassage
P3On/Off Pomp 3ON/OFFOFFWatermassage

FUNCTIE DAGELIJKSE WATERVERVANGING

De wetgeving schrijft voor dat voor spa’s voor openbaar gebruik een percentage van het watervolume dagelijks moet gerenoveerd worden. Het renovatiepercentage hangt af van elk land volgens de geldige wetgeving. 

Het systeem laat de dagelijkse opening van de EV-vulling gedurende zekere tijd toe (instelbaar door de klant, volgens de diameter en de druk van het vulsysteem). 

De functie waterwisseling houdt rekening met de openingstijd van de EV voor onderhoudsfuncties en/of automatische vulling, waarbij deze tijd wordt afgetrokken van de door de klant geprogrammeerde tijd. 

Als het circuit gevuld is tot het maximale niveau van het compensatievat, zal dit de functie niet blokkeren van dagelijkse watervervanging.

Indien het circuit nog moet leeggemaakt worden wegens een teveel aan water in het compensatievat, moet dit handmatig gebeuren.

TEMPERATUUR

 • Wanneer het systeem in de modus On staat geeft het display de huidige temperatuur van het Spabad weer. 

De knop On / Stand-by   brandt.

 • Druk eenmaal op   of   om de geprogrammeerde (Setpoint) temperatuur op het display af te lezen.
 • Blijf drukken op    of   om de geprogrammeerde (Setpoint) temperatuur te verhogen of verlagen. 
 • Houd op met drukken wanneer de temperatuur de gewenste waarde heeft bereikt. De waarde wordt automatisch in het systeem opgeslagen. 
 • De standaardtemperatuur van het spabad bedraagt 36°C.
 • Na een stroomonderbreking wordt de laatst geprogrammeerde (Setpoint) temperatuurwaarde weer ingesteld.

Programma temperatuur

ParameterBeshrijvingTemperatuurbereikStandaardwaardeBetreffende Functie
SPGeprogrammeerde temperatuur15-40 (ºC)36 (ºC)Verwarming
59-104 (ºF)97 (ºF)

MENU INSTELLEN EENHEDEN EN MASSAGE

 • Houd de toets 3 seconden ingedrukt met het systeem in modus MANUEEL; op het display verschijnt het MENU INSTELLEN EENHEDEN EN MASSAGE.
 • De 1ste parameter, Un (Temperatuureenheid), wordt op het display weergegeven.   

Druk op  voor weergave in graden Fahrenheit en op  voor graden Celsius. De standaardinstelling is Celsius.

 • Bevestig met  

De 2de parameter, d1 (Duur massage), wordt op het display weergegeven. 

Druk op  om de duur van de massagecyclus te verlengen of verkorten. Standaard is 10 minuten  ingesteld. De meeteenheid is op minuten ingesteld.

 • Bevestig met  
 • De 3de parameter, d2 (Blokkeertijd), wordt op het display weergegeven. Hiermee wordt geregeld hoelang de knop voor pompsturing gedeactiveerd blijft na afloop van de laatste  massagecyclus. 

Druk op  om de tijdsduur voor blokkeren van de massagecyclus te kiezen. Standaard is 00 seconden ingesteld. De meeteenheid is op seconden ingesteld.

 • Bevestig met  
 • Druk op  of wacht 10 seconden om het Menu Systeeminstellingen te verlaten.

Algemene Instelling Parameters

ParameterBeshrijvingIntervalStandaardwaardeBetreffende Functie
UnTemperatuureenheden ºC – ºFºCTemperatuur
d1Tijdsduur massage 00-99(minutes)10 minutesWater/Lunchtmassage
d2Blokkeertijd massage 00-99 (seconds)00 secondsWater/Lunchtmassage
rnNr refill0-2 (s)0Ev load
d3Refill tijdsduur00 – 99 (m)0Ev load

LICHTREGELING

De lichtregeling wordt uitgevoerd vanaf de LICHT-knop  en/of vanaf de knop van de spa (optioneel).