5.4. Afstandsbediening (spa knoppen)

De pompen kunnen op het spabad geactiveerd worden mits de betreffende knoppen zijn aangebracht. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kan met iedere knop een of meerdere pompen tegelijk bediend worden. 

  • Bij een druk op de betreffende knop begint de pomp te werken en stopt pas wanneer de met parameter d1 (Menu Instellen Eenheden en Massage) geprogrammeerde tijd is verstreken of nadat er weer op de knop werd gedrukt. 
  • Is parameter d2 ingesteld op een waarde groter dan 0 dan gaat de pomp pas draaien nadat de betreffende tijd verstreken is. 
  • Elke knop heeft zijn eigen massage- en blokkeertijd. 

Afstandsbediening luchtmassagepomp(en) 
Afstandsbediening
watermassagepomp(en)
Licht
(optionele)