5.5. Standaard ingestelde systeemkenmerken

Dit Systeem heeft standaard ingestelde parameters, die niet door de gebruiker gewijzigd kunnen worden.  

ACTIVEREN VERWARMER  

De verwarmer wordt in-/uitgeschakeld wanneer de werkelijke temperatuur meer dan 1°C afwijkt van de geprogrammeerde temperatuur. (Hysteresiswaarde). 

Het systeem controleert de watertemperatuur elke 30 minuten automatisch.

SYSTEEM STAGNATIEPREVENTIE 

Ter voorkoming van waterstagnatie; wanneer de massagefunctie meer dan 12 uur niet geactiveerd wordt schakelt het systeem automatisch 30 minuten massage- en blaaspompen in.

OZONATOR

De ozonator (optioneel apparaat) staat 20 minuten aan en 10 minuten uit wanneer de filtratiepomp werkt. De ozonator werkt niet wanneer een massage- of blaaspomp draait, behalve als de pompen automatisch door het systeem geactiveerd zijn (Systeem ter voorkoming van waterstagnatie elke 12 uur).

ANTIVRIESFUNCTIE  

Om te voorkomen dat tengevolge van lage buitentemperaturen het water in het hydraulisch circuit bevriest, worden massage- en circulatiepompen automatisch 30 minuten ingeschakeld wanneer de watertemperatuur 5-9°C bedraagt en de pompen langer dan 60 min. uitgeschakeld zijn. Wanneer de temperatuur van het water onder de 5°C daalt worden de pompen ingeschakeld tot de temperatuur minstens 5°C bedraagt..

Water temperatuur (ºC)Activeringstijd (min)
5-930
<5Continuo

AUTOMATISCHE VULLING

Het systeem omvat de functie automatische vulling via het compensatievat. Met dit systeem wordt gegarandeerd dat het water van de spa vooraf gefilterd is voordat het in de spa terecht komt. 

Dit systeem wordt enkel geactiveerd in de handmatige modus. 

Om de spa te vullen met de automatische vulling, moet u er zich van verzekeren dat de elektromagnetische vulklep verbonden is met een watertoevoer en dat alle kleppen goed geopend zijn. Het systeem veranderen naar de HANDMATIGE modus (raadpleeg 5.3.4. voor de configuratie in HANDMATIGE modus). 

Het systeem zal het volledige hydraulische circuit vullen. 

Tijdens het vullen van de spa verschijnen de foutmeldingen E1 en E11, die informatief zijn. Eenmaal het volledige circuit gevuld is (spa, filter en tank), druk op de SET-knop en plaats het systeem in de HANDMATIGE modus, om de fouten te elimineren.

CONFIGURATIEMENU PARAMETERS DAGELIJKSE WATERVERVANGING

Het systeem laat de opening van de EV toe voor de functie van dagelijkse watervervanging, één of tweemaal per dag, een maximum van 99 minuten elke keer dat het geactiveerd wordt. In zoverre dat de opening van de EV kan geprogrammeerd worden, een maximum van 198 minuten dagelijks.

  • Wanneer het systeem zich in HANDMATIGE modus bevindt, druk gedurende 3 seconden en het systeem zal het CONFIGURATIEMENU PARAMATERS tonen.
  • Op het scherm zal de eerste parameter verschijnen, Un (Temperatuureenheid).
  • Druk   3 maal, nu verschijnt de paramater r n:

o r n = 0 -> gedeactiveerd systeem

o r n = 1 ->  slechts één maal per dag, de EV zal opengaan om 6:00

o r n = 2 -> twee keer per dag, de EV zal opengaan om 6:00 en om 18:00

  • Druk op  of    om de r n-waarde te configureren. 

Opmerking: de gebruiker kan de openingsuren van de EV niet wijzigen.

  • Druk op  om te confirmeren, de parameter d3 zal verschijnen.
  • Druk op   of   om de openingstijd te wijzigen of te programmeren (0 tot 99 min.)
  • Druk op  om te confirmeren.

Algemene Instelling Parameters

ParameterBeschrijvingIntervalStandaardwardeBetreffende functie
UnTemperatuureenhedenºC – ºFºCTemperatuur
d1Tijdsduur massage00-99 (minutes)10 minWater/Lunchtmassage
d2Blokkeertijd massage00-99 (seconds)00 secondsWater/Lunchtmassage
mNr refill0-2 (s)0Ev load
d3Refill tijdsduur00-99 (m)0Ev load