6.4. Onderhoud van het water

Het onderhoud van het water is een van de punten van speciaal belang waaraan de gebruiker extra aandacht moet besteden. Dit onderhoud hangt af van de hoeveelheid mineralen in het gebruikte water, het gebruik van de Spa en het aantal personen dat de Spa gebruikt.

Er bestaan drie fundamentele punten voor het onderhoud van hetwater:

• FILTRATIE VAN HETWATER

• CHEMISCHE ANALYSE EN CONTROLE VAN DE PH 

• DESINFECTERING VAN HET WATER