6.1. Aanwijzingen voor onderhoudswerkzaamheden

  • Alvorens aan te vangen met het uitvoeren van elektrisch of mechanisch onderhoud dient u zich ervan te verzekeren dat de machine van het spanningsnet is afgesloten en dat de startmechanismes zijn geblokkeerd.
  • Niet met natte voeten aan de apparatuurwerken.