3.2. Opstelling en plaatsing van de spa

Stel de spa horizontaal op, waarbij u de volledige basis van de eenheid op een zachte, vlakke en horizontale oppervlakte plaatst die in staat is het gewicht te dragen wanneer de spa in gebruik is (gevuld met water en het gewicht van de baders).

De spa mag niet op een gewelfd oppervlak of op blokken staan

Plaats de spa niet op een plaats waar water in het compartiment van de elektrische installatie zou kunnen lekken en zorg ervoor dat de eenheid niet direct in contact komt met zeer vochtige omgevingen.De zijde waar de motors zijn geplaatst, moet volledig toegankelijk zijn.

INSTALLATIE BUITENSHUIS

Indien u uw spa buiten wenst te installeren:

Stel de spa niet bloot aan zonlicht wanneer hij leeg is en geen beschermingshoes draagt. Denk eraan dat lange blootstelling aan de zon het oppervlak van de spa en zijn accessoires kan beschadigen. Acryl neemt de warmte van de zonnestralen snel op waardoor zeer hoge temperaturen worden bereikt die de spa kunnen beschadigen. De maximale absorptietemperatuur is 60°C.

We raden u aan de Spa niet in de buurt van bomen te plaatsen, omdat vallende bladeren. De filter kunnen blokkeren.

Wanneer de spa binnen een glazen structuur wordt geplaatst, voorkom dan dat zonnestralen direct door het glas op de spa kunnen schijnen, aangezien de temperatuur overmatig warm zou kunnen zijn..

INSTALLATIE BINNENSHUIS

Het is aangeraden een afvoer in de omgeving van de spa te voorzien, om te verhinderen dat water zich rond de spa verzamelt en om een gevaarlijke toegang voor de baders te vermijden.

Vergeet niet dat de werking van de spa een verhoogde vochtigheid veroorzaakt. Daarom moet er een ventilatiesysteem worden voorzien om te vermijden dat de vochtige lucht samenpakt. Dit kan namelijk schade veroorzaken in de kamer waar de spa is geplaatst.

Het gebruik van een afsluiting vermindert het warmteverlies en de vochtige lucht in de ruimte.

NIVELLEERBARE VERPLAATSBARE SPA’S

Sommige spa’s beschikken over een nivelleerbare metalen structuur, teneinde de installatie te vereenvoudigen. Deze structuur heeft verschillende steunpunten. Voordat u de spa met water vult, dient u deze nivelleerpunten zodanig bij te stellen dat ze allemaal op de grond steunen.

SWIMSPA

 VERVOER

INSTALLATIE

Opmerkingen:

Dit is een tekening/representatief voorbeeld. Voor het ontwerp en de uitvoering, raden wij u aan om een architect/ingenieur te raadplegen om te garanderen dat het terrein de betonnen funderingsplaat kan dragen met de Swimspa vol water, inclusief het gewicht van de personen die de SwimSpa gaan gebruiken en raamwerken of andere artikelen die zich in het ondersteuningsgebied bevinden. Dezelfde verantwoordelijkheid voor de installatie moet opgenomen worden voor de naleving van de lokale wetgeving voor funderingen en/of constructies.

BEGRAVEN SPA INSTALLEREN

Om vervorming en eventuele schade aan de behuizing te vermijden moet de structuur van de Spa niet aan de bodem bevestigd worden. De Spa zal eenvoudig door haar eigen gewicht op haar plaats gehouden worden; hang de Spa vooral nie op aan de randen aan de bovenzijde.

Wanneer de Spa eenmaal op zijn plaats staat, werk de inbouw af met tegels of soortgelijk materiaal, waarbij erop dient te worden gelet dat de behuizing van de Spa niet rechtstreeks in contact komt met het metselwerk (laat een ruimte van tenminste 2 centimeter rondom vrij).

Houd er rekening mee dat de toegang tot de pompen en het elektrische bedieningspaneel voldoende ruim moet zijn om onderhoud te kunnen verrichten. Deze ruimte moet tenminste 0,5 meter wijd zijn.

Gebruik speciale elastische siliconenkit voor sanitaire installaties om de ruimte tussen de rand van de Spa en het metselwerk te dichten.