3.5. Elektrische verbinding

STAPPEN OM DE SPA AAN TE SLUITEN

Open het zijpaneel van de kast die de toegang tot de elektrische componenten geeft.

Open de schakelkast. 

Sluit het elektrische paneel van de Spa op het differentieel.

INSTALLATIE VAN DE DIFFERENTIEEL

De elektrische installatie zou een hoogsensitieve 2-polige differentieel moeten integreren in het algemene hoofdvoedingspaneel (de differentieel wordt niet geleverd bij de spa).

VERBINDING VAN HET ELEKTRISCHE PANEEL VAN DE SPA VAN DE DIFFERENTIËLE

 SCHAKELAAR

Koppel de stroomvoeding los (differentieel in de OFF-stand of de kabel loskoppelen van de hoofdkabels) voordat er enig werk wordt verricht aan de spa.

Maak gebruik van een gepaste kabel, afhankelijk van de ruimte waarin de spa wordt geïnstalleerd en de geldende voorschriften, van de differentieel naar de elektriciteitskast van de spa. De kabelsectie zal afhangen van het spamodel en de afstand van de installatie.

Maak gebruik van de volgende tabel om de kabelsectie te bepalen. De vereiste Kw kan worden nagegaan op het blad dat bijgevoegd is bij de Technische Specificaties van de spa bij maximaal verbruik.

FUNCTIES VAN DIP-SCHAKELAARS

DIP-schakelaars voor vaste functies

A1 Testmodus (normaal Uit).

A2 in “AAN”-stand- Toevoeging één hogesnelheidspomp (of blower) met verwarmer.

A3 in “AAN”-stand – Toevoeging twee hogesnelheidspompen (of 1 HS-pomp en blower) met verwarmer.

A4 in “AAN”-stand – Toevoeging vier hogesnelheidspompen (of 3 HS-pompen en blower) met verwarmer.

A5 in “AAN”-stand – Vrijgave speciale ampèreregel B. Zie sectie Speciale functies onder Configuratie-opties voor functionaliteit met uw systeem. De stand “OFF” activeert speciale ampèreregel A.

A6 Reset het permanent geheugen (wordt gebruikt als de spa wordt opgestart voor herstel van de fabrieksinstellingen, als bepaald door de softwareconfiguratie).

A2, A3 en A4 werken gecombineerd samen om het aantal hogesnelheidspompen en blowers te bepalen dat in werking kan zijn voordat de verwarming wordt afgeschakeld. D.w.z.: met A2 en A3 in de ON-stand en A4 in de OFF-stand kan de verwarming werken met tegelijkertijd maximaal 3 hoge snelheidspompen (of twee HS-pompen en een blower). De verwarming wordt uitgeschakeld wanneer de vierde hogesnelheidspomp of blower wordt ingeschakeld.

Opmerking:  A2/A3/A4 allemaal in off = Geen enkele warmte met een geactiveerde hogesnelheidspomp of blower.

Toewijsbare DIP-schakelaars

A7 in de “ON”-stand – Activeert een afkoelingsperiode van 5 minuten voor sommige gasverwarmers (koeltijd B). In de “OFF”-stand activeert de schakelaar een afkoeling van 1 minuut voor elektrische verwarmers (koeltijd A). De niet genoemde schakelaars hebben geen functie. 

Funciones especiales:

FunciónValor por defecto
Amperaje especial REGLA ANo hay limitación
Amperaje especial REGLA B2 Bombas de alta velocidad max. El soplador se apaga con 2 bombas de alta velocidad – en Setup 1 -.
No hay limitación – en configuración 5, 11, 12, 14, 17.

SECTIE KABELS

Om de kabeldoorsnede van de elektrische installatie te bepalen , zie de in dit blad en de volgende tabel waarden :

Noodzakelijk  kW

2,12,52,83,23,54,45,36,27,07,98,8

Nominale doorsnede van de kabel mm2

Afstand
6-11 m2,52,52,52,544610101010
11-15 m2,52,54446610101010
15-20 m4446661010101616

De kabelsectie moet proportioneel worden uitgebreid voor langere afstanden.

Sommige configuraties eisen voor de installatie van uw Spa een vermogen van 1 x 32A lijn , 2 x 16A lijn of zelfs een drie-phase lijn (3 x 16A).

De verschillende configuraties opties van de electronische besturing worden hieronder verder uitgewerkt in deze handleiding.

Aandacht: Alle installaties en veranderingen in een electrische sturingskast moeten uitgevoerd worden door een erkende elektrieker, volgens de laatste verplichte richtlijnen van toepassing in elk land.

De fabricant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen door incorrecte installatie of installaties uitgevoerd door een niet erkende technieker.

Om de toevoer aan het elektrische paneel van de spa te koppelen, plaatst u de pakkingbus die aan een uiteinde van het elektrische paneel is opgesteld. Zorg ervoor dat er geen elektrische stroom door de verbindingskabel stroomt (differentieel in de OFF-stand).

Neem de kabel die naar het elektrische paneel van de spa leidt.

Open het deksel van de elektriciteitskast, breng de voedingskabel in via de vrije zijde.

Opgelet: de aangegeven blauwe kabel is neutraal, de bruine kabel geeft het snoer of de fase aan.

Maak de uiteinden vast zoals aangegeven in de volgende diagrammen, afhankelijk van het model of paneel (zie het label op het spapaneel) en het type elektrische toevoer. 

ENKELE LIJN

DRIEFASENLIJN 400V 

Driefasenlijn 400V BP013G1 en BP013G2 en de volgende pagina.

Verbind de aardingskabel (geel en groen) met het contact aan de buitenkant van de controlekast, zoals aangegeven op het volgende schema:


AARDVERBINDING