8. Storingen en oplossingen

ProblemenRedenenOplossingen
Onvoldoende toevoer van gefilterd water. Filter wordt belemmerd door vuil Was de filter. 
De massagepomp of van de Jets werkt niet 
De spa werkt niet. 
De kabel van het digitale controlepaneel control panel is losgekoppeld van het bord. Geen elektrische voeding 
De differentieel is uitgeschakeld 
Verbind de kabel met het bord.  Ga na of de pomp is verbonden met het elektrische controle- paneel. 
Schakel de differentieel  in. 
De massagepomp het van de luchtblazer werkt niet. De kabel van het digitale controlepaneel is losgekoppeld van het bord. Geen elektrische voeding De pomp werd uitgeschakeld door oververhitting Verbind de kabel met board. Ga na of de pomp is verbon-den met het elektrische con-trole-paneel. Laat het zo’n 3 uur afkoelen en start de pomp dan weer.  
Water lekt via de  
venturibuis 
De jets zijn dicht..  
De jets werden niet juist geïnstalleerd. De buitenste kap van de jet draait een kwartslag om de watertoevoer te openen en te sluiten. Als deze kap een  volledige draai maakt, is ze niet goed geïnstalleerd, en zal de jet moeten worden verwijderd en dan juist moeten worden geïnstalleerd. 
Maak de jet open. 
Verwijder de jet. Trek de buitenste kap ongeveer 2 cm naar buiten. Maak de jet los in tegenwijzerzin. Vervang de jet zodra deze ontmanteld is door ze in wijzerzin vast te schroeven. Druk de buitenste kap terug op z’n plaats. 
Beperkte luchttoevoer. De borstels van de motor zijn versleten. Vervang de pomp. 
Het water bereikt   temperatuur-de   verlangde  temperatuur niet. De sensor is beschadigd. Controleer de ingestelde temperatuur. Vervang de sensor. Stel de temperatuur in. 
Beperkte luchttoevoer in de venturibuizen jetsDe venturibuizen zijn dicht.Maak de open.

Opmerking: In de paragraaf Diagnosebericht van het controlepaneel (Handleiding), worden de diagnoseberichten weergegeven om eventuele defecten op te lossen.