4.2. Water behandeling

Het controleren van de toestand van het water is een van de belangrijkste stappen.

pH-AFSTELLING

We raden een pH-waarde aan tussen de 7,2 e, 7,6. 

Het pH-niveau meet de zuurte en basiciteit: Waarden van meer dan 7 zijn base en van minder dan 7 zuur.

  • De effecten van een zeer laag pH-niveau zijn:

De ontsmetter zal snel vervliegen. 

De installatie van de spa wordt roestig. 

Het water kan huidirritatie veroorzaken bij de baders.

  • De effecten van een zeer hoog pH-niveau zijn:  

De ontsmetter is minder efficiënt. 

Er kan aanslag verschijnen op het acryl en de installatie. 

Het water kan troebel worden. 

Het filterpatroon kan belemmerd raken.

Controleer de pH van het spawater door dagelijks gebruik te maken van de pH-tester. (niet bijgevoegd).

Indien de pH hoger is dan de waarden, maak dan gebruik van een PH-verlager voor spa’s. Wacht twee uur en test de pH opnieuw. 

Indien de pH lager is dan de waarden, maak dan gebruik van pH-verhoger voor spa’s. Wacht twee uur en test de pH opnieuw. 

Zodra de pH-waarde werd bijgesteld tot de bovenvermelde waarden, gaat u over naar de volgende stap.

DESINFECTEREN VAN HET WATER

Het desinfecteren van het water is van essentieel belang om algen, bacteriën, en organismen te vernietigen die zich zouden kunnen ontwikkelen in het water. Overmatig desinfecteren kan echter  leiden tot huid- en oogirritatie. 

Broomtabletten zijn geschikt om het spawater te desinfecteren. Dit product wordt geplaatst in de prefilter en lost geleidelijk op. 

Controleer het resterende broomniveau met behulp van de broomanalysetester. 

Het aangeraden broomniveau bedraagt tussen de 2,2 en 3,3 p.p.m.

Vergeet niet het water in goede staat te houden (zie 6.2 Wateronderhoud).