6.2. Onderhoud van het water

De gebruiker moet bijzondere aandacht schenken aan het onderhoud van het water. Het onderhoud zal afhangen van de minerale inhoud van het gebruikte water, hoe vaak de spa wordt gebruikt en hoeveel mensen de spa gebruiken.

ANTIVRIESBESCHERMING

Wanneer de temperatuursensoren een temperatuurverlaging tot onder 6,7 °C detecteren, zullen het verwarmingselement en de filterpomp automatisch aansluiten om te voorkomen dat het water bevriest en de spa beschadigd zou worden. De installatie zal voor 4 minuten aangesloten blijven nadat de temperatuur 7,2 °C bereikt heeft.  In koudere klimaten kan er een bijkomende temperatuursensor worden toegevoegd als voorzorg en om vriesomstandigheden te vermijden die niet kunnen worden gedetecteerd door een standaardsensor. Wanneer de pomp wordt uitgeschakeld in dit geval, maak dan de spa leeg en neem contact op met uw  dealer of technische bijstandsdienst.

VEILIGHEID BIJ HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Lees nauwkeurig de instructies op het productetiket alvorens een chemisch product te gebruiken.

 •  We raden aan dat altijd dezelfde persoon de chemische producten gebruikt. Houd deze producten buiten het bereik van kinderen.
 • Voeg de exact aangegeven hoeveelheden toe aan het water.
 • Bewaar verpakkingen goed gesloten op een droge, goed verluchte plaats.
 • Inhaleer chemische producten niet en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met uw ogen, neus of mond. Was uw handen na gebruik.
 • Volg de noodmaatregelen op het productetiket in geval van een ongeluk of inname.
 • Rook niet terwijl u deze producten hanteert – ze kunnen brandbaar zijn.
 • Bewaar deze producten niet in de spa-eenheid.
 • Meng de producten niet. Voeg eerst het ene en vervolgens het andere toe aan het water om eventuele reacties te vermijden.
 • Voeg geen chemische producten toe aan het water, wanneer er iemand in de spa zit.

ONDERHOUDSSCHEMA VAN HET SPAWATER  

Alle chemische producten: Broom in tabletvorm, algiciden, antikalkproduct en pH-verlager moeten toegevoegd worden aan een drijvende houder (niet meegeleverd), met de massage- pomp aan voor minstens tien minuten.

pH-AFSTELLING

We raden een pH-waarde aan tussen de 7,2 e, 7,6. 

Het pH-niveau meet de zuurte en basiciteit: Waarden van meer dan 7 zijn base en van minder dan 7 zuur.

• De effecten van een zeer laag pH-niveau zijn:

– De ontsmetter zal snel vervliegen. 

– De installatie van de spa wordt roestig. 

– Het water kan huidirritatie veroorzaken bij de baders.

• De effecten van een zeer hoog pH-niveau zijn:

– De ontsmetter is minder efficiënt. 

– Er kan aanslag verschijnen op het acryl en de installatie. 

– Het water kan troebel worden. 

– Het filterpatroon kan belemmerd raken.

Controleer de pH van het spawater door dagelijks gebruik te maken van de pH-tester. (niet bijgevoegd).

Indien de pH hoger is dan de waarden, maak dan gebruik van een PH-verlager voor spa’s. Wacht twee uur en test de pH opnieuw. 

Indien de pH lager is dan de waarden, maak dan gebruik van pH-verhoger voor spa’s. Wacht twee uur en test de pH opnieuw. 

Zodra de pH-waarde werd bijgesteld tot de bovenvermelde waarden, gaat u over naar de volgende stap. 

DESINFECTEREN VAN HET WATER

Het desinfecteren van het water is van essentieel belang om algen, bacteriën, en organismen te vernietigen die zich zouden kunnen ontwikkelen in het water. Overmatig desinfecteren kan echter  leiden tot huid- en oogirritatie. 

BROOMTABLETTEN zijn geschikt om het spawater te desinfecteren. Dit product wordt geplaatst in de prefilter en lost geleidelijk op. 

Controleer het resterende broomniveau met behulp van de broomanalysetester. 

Het aangeraden broomniveau bedraagt tussen de 2,2 en 3,3 p.p.m.

GEBRUIK VAN SPECIALE PRODUCTEN

Behalve producten om de pH- en desinfecterende waarden op peil te houden, zijn er ook andere  producten die speciaal ontwikkeld werden voor spa’s en die u zullen helpen om uw   water en installatie in perfecte staat te houden.

 • ANTIKALK: Dit voorkomt de neerslag van calciumzouten (aanslag), voornamelijk in hard water. Dit product moet wekelijks worden toegevoegd en telkens wanneer het water wordt vernieuwd.
 • ALGICIDE: Dit algendodend product voorkomt de groei van algen in het spawater. Dit product moet wekelijks worden toegevoegd en telkens wanneer het water wordt vernieuwd. 
 • ANTISCHUIM: Schuim wordt vaak gevormd door de beweging van het water en het aanwezige vet in het water. Wanneer er een opmerkelijke hoeveelheid schuim aanwezig is in de spa,  kan u dit verwijderen met de het antischuimmiddel. 
 • ONTVETTER: Dient om vuilkringen en vet te verwijderen die zich vormen op de wanden van de spa. Om dit product te gebruiken, raden we aan de spa leeg te maken en de ontvetter met een spons aan te brengen op de delen die moeten worden gereinigd. Reinig onmiddellijk met veel water.

OZONGENERATOR

Ozon, O3, is een chemische samenstelling met oxiderende eigenschappen en zeer effectief bij de desinfectering van water. Het belangrijkste voordeel van ozon is dat het geen chemische afvalstoffen achterlaat en reukloos is.

De desinfecteringscapaciteit is gelegen in het oxidatievermogen dat zorgt voor het elimineren van organische materie die in hetwater aanwezig kan zijn.

Voor het produceren van ozon is een ozonisator aanwezig die, d.m.v. elektriciteit, ozonionen produceert uit de in de lucht aanwezige zuurstof. Dit proces geschiedt automatisch en het gevormde product wordt via de filterterugstroomopeningen geïnjecteerd; op deze manier is geen actie vereist van een mechanisme door de gebruiker voor de productie hiervan.

Het water wordt opgenomen door de afvloeiing, de afvoeren of de skimmer, door de absorbering waar de filtratiepomp voor zorgt.

Vervolgens stroomt het door dewarmtewisselaar en bij de uitgangwordt de ozon geïnjecteerd.

De behandeling met ozon sluit het gebruik van andere chemische producten niet uit zoals Broom of Chloor. De ozon wordt beschouwd als een aanvullend proces op de voorgaande processen en reduceert op deze manier het verbruik van Broom of Chloor.

SNELLE GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 

Reden voor gebruikHoeveelheden per m3 waterFrequentie van het gebruik
pH-verlager spToevoegen wanneer de pH-waarde te hoog is (7.2-7.6 ppm).Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Analyseer de pH dage- lijks met de pH-test.
pH-verhoger spaToevoegen wanneer de pH-waarde te laag is (7.2-7.6 ppm).Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Analyseer de pH dage- lijks met de pH-test.
Broom-tablettenVoeg toe wanneer het broomniveau te hoog is (3-5 ppm).Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Analyseer de Br dage- lijks met de Br-test.
AntikalkOm precipitatie van  kalkzouten (aanslag) te voorkomen.Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Eenmaal per week en wanneer het water wordt vernieuwd.
AlgicideVoorkomt de groei van algen in het water.Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Eenmaal per week en wanneer het water wordt vernieuwd.
OntvetterOm vuilkringen op de wanden van de spa te verwijderen.Breng aan met een spons en spoel on- middellijk over- vloedig met water.Wanneer u vuil opmerkt op de wanden van de spa.
AntischuimSchuil in het water.Voeg toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het chemische product.Wanneer u schuim opmerkt in het water.