6.4. Voorfilter van het pomponderhoud

Het wordt aanbevolen om regelmatig de toestand van het voorfilter van de pomp te controleren om te voorkomen dat deze blokkeert. Als er zich vuil heeft verzameld, moet het voorfilter worden geopend en schoongemaakt.

Volg deze stappen om het voorfilter te reinigen:

1. Schakel de filterpomp uit door de keuzeschakelaar in de UIT-stand te zetten.

2. Sluit de klep van het filtercircuit dat de pomp op de spa aansluit.

3. Draai met behulp van de bij de apparatuur geleverde sleutel de bovenklep van het voorfilter linksom totdat deze loskomt. Verwijder het mandje van het voorfilter om het schoon te maken.

4. Zet de mand terug op zijn plaats. Plaats de verbinding van het deksel om het te sluiten met de sleutel.

5. Open de filtercircuitklep.