5.5. Het spawater vervangen

Om het spawater te vervangen gaat u als volgt tewerk:

• Ontkoppel de elektrische installatie, door de differentiële schakelaar (in de hoofdinvoer van de behuizing) in de OFF-stand te zetten.  

• Zoek de afvoerklep (zie 3.3) en draai de klep in de OPEN-stand. De spa zal leeglopen door zwaartekracht, via de hoofdafvoer.

• Zodra de spa leeg is, controleert u het acryl en reinigt u dit indien nodig (zie punt 6.5 Onderhoud van het acryl). Draai de afvoerklep in de CLOSED-stand.

• Vul de spa met proper water (zie 3.4 De spa vullen).