2. Algemene waarschuwingen

Volg nauwkeurig de huidige voorschriften betreffende ongevallenpreventie

 • Iedere wijziging aan de installatie vereist de voorafgaande goedkeuring van de fabrikant. Originele reserveonderdelen en accessoires die goedgekeurd zijn door de fabrikant waarborgen een betere veiligheid. De fabrikant van de installatie is vrijgesteld van iedere wettelijke verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of accessoires. 
 • De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die werd veroorzaakt door de montage van niet-erkende accessoires of door de bediening door niet-gekwalificeerde personen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke dealer of technische bijstandsdienst indien u twijfels hebt of technische bijstand nodig hebt.
 • Bij deze installatie bestaat het risico op overstroming, daarom moet deze worden geïnstalleerd in een omgeving die aangepast is om het water dat zou kunnen overstromen – tengevolge van het gebruik of van mogelijke lekken in een van de circuits (zie Garantie).
 • De gebruiker moet erop toezien dat gekwalificeerde, volwassen professionals zowel de montage als het onderhoud verrichten nadat zij de installatie- en bedieningsinstructies grondig hebben gelezen.
 • Neem contact op met de technische dienst van de fabrikant of uw plaatselijke dealer in geval van storing of defect.
 • De spa moet worden geïnstalleerd volgens de huidige voorschriften die in ieder land van toepassing zijn, in het bijzonder de voorschriften betreffende elektrische veiligheid
 • De eenheid moet worden geïnstalleerd in een voldoende aangepaste omgeving met gemakkelijke toegang tot alle componenten van de spa. De garantie dekt geen constructiewerken die vereist zijn voor de plaatsing of het vervangen van het product. (Zie Garantie).
 • De vloer moet in staat zijn om de verwachte belasting te ondersteunen.
 • Tijdens de werking bevinden sommige onderdelen van de installatie zich onder gevaarlijke elektrische spanningsniveaus. Het werk aan ieder element afzonderlijk of aan de installatie kan uitsluitend worden verricht nadat het element werd losgekoppeld van de hoofdkabels en nadat de starttoestellen werden uitgeschakeld.
 • De veiligheid tijdens de werking van de machine kan alleen worden gewaarborgd indien de installatie en de onderhoudsinstructies in acht worden genomen.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de impliciete risico’s ervan begrijpen.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Het apparaat mag niet gereinigd of onderhouden worden door kinderen zonder toezicht.
 • De beperkingen die worden aangegeven op het elektrische controlepaneel mogen in geen geval worden overschreden. .
 • Vermijd contact met de elektrische spanning.
 • Het apparaat moet worden geleverd met een differentieelschakelaar (RCD) met een nominale afschakelstroom van minder dan 30 mA.
 • Bij gebruik van een cover die niet is voorzien van het verankeren van elementen en / of veiligheid ongecontroleerde toegang tot de spa te voorkomen, is het raadzaam dat eventuele alternatieve element (bijvoorbeeld toegangscontrole behuizing of omheining …) is geïnstalleerd om toegang te voorkomen of misbruik van de spa.