5.1. Waarschuwingen betreffende het gebruik van de spa

Lees de volgende aanbevelingen zorgvuldig om ongelukken te voorkomen:

 • Geef geen enkele gebruiker toegang tot de elektrische onderdelen van de spa.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de impliciete risico’s ervan begrijpen.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Het apparaat mag niet gereinigd of onderhouden worden door kinderen zonder toezicht
 • Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht toegang krijgen tot de spa. Vermijd ongevallen: Zorg ervoor dat kinderen steeds onder toezicht staan. Laat kinderen nooit alleen in de spa. Wees voorzichtig bij het betreden en verlaten van de spa om het uitglijden op natte oppervlakken te vermijden.
 • Laat niemand met scherpe of metalen voorwerpen spelen in de spa, dit kan het acryl oppervlak beschadigen.   
 • Start de spa niet zonder dat deze gevuld is met water. 
 • Gebruik geen elektronische apparaten in de spa.
 • Laat geen dieren toe in de spa.
 • Start de spa niet zonder dat deze gevuld is met water. 
 • Vul de spa niet met heet water (maximum 35 °C); laat het water vanzelf opwarmen, anders zou dit de temperatuursensoren kunnen beschadigen (zie “Bijstellen temperatuur”).
 • Gebruik de spa niet onmiddellijk na intense, fysieke inspanningen.
 • Gebruik de spa niet wanneer u aan een besmettelijk ziekte lijdt of 2 weken nadat u bent hersteld van een besmettelijke ziekte.
 • Om een maximale veiligheid te waarborgen bij het baden, zijn al onze spa’s uitgerust met pompjes die water zuigen van anti-draaikolk-, veiligheidsafvoerklepjes op de bodem van de spa. Zorg ervoor dat deze afvoerklepjes niet worden bedekt door voorwerpen of de gebruikers (kledingstukken, haar, benen, enz). Om veiligheidsredenen moet uw hoofd zich altijd buiten de spa bevinden om verdrinking te voorkomen. Gebruik de spa niet wanneer de afvoerklepjes stuk, beschadigd of niet gemonteerd zijn. Buiten het feit dat dit de spa zou kunnen beschadigen, kan dit ook leiden tot verdrinking.
 • De hoofdsteunen van uw spa zijn vervaardigd van synthetisch schuimrubber. Dit kan beschadigd raken door hoge concentraties broom of chloor of lage pH-waarden. Zorg ervoor dat wanneer u chemische producten toevoegt, de hoofdsteunen niet volledig of gedeeltelijk onder water staan. Neem ze indien nodig weg tot de chemische producten in werking zijn getreden. Schade die voortvloeit uit foutief gebruik zal niet onder de garantie van het product vallen.
 • De spa beschikt ook over een deksel dat ontworpen werd om het acryl oppervlak te beschermen tegen zonnestralen wanneer de spa niet wordt gebruikt. Dit deksel zal het spawater ook.
 • De cover is ontworpen om de spa te beschermen, niet om gewicht te dragen. Zelfs geen water of sneeuw. Plaats geen voorwerpen boven op de cover. Sta niet toe dat mensen of dieren krijgen op de cover, Periodiek verwijderen van sneeuw, om afzettingen te voorkomen.
 • Het water moet grondig gedesinfecteerd worden alvorens de spa te gebruiken, in het bijzonder wanneer de spa voor enige tijd niet werd gebruikt, of al dan niet gevuld was met water. In periodes van niet-gebruik, zullen er sporen van stilstaand water achterblijven, hetgeen de groei van micro-organismen veroorzaakt die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Daarom is het nodig dat u de spa desinfecteert zoals aangegeven in deze handleiding, zodat de pH- waarden en desinfecterende waarden juist zijn.

HYPERTHERMIE VERMIJDEN

Lang, direct contact met heet water kan HYPERTHERMIE teweegbrengen. Dit gebeurt wanneer de inwendige lichaamstemperatuur een temperatuur bereikt die hoger ligt dan de normale lichaamstemperatuur van 36,5 °C. Het is aangeraden om niet langer dan 15 minuten te baden 

Symptomen van hyperthermie zijn een plotse daling van de bloeddruk hetgeen resulteert in duizeligheid met de mogelijkheid tot flauwvallen. 

Watertemperaturen tussen 37 °C en 40 °C zijn enkel veilig voor volwassenen zonder gezondheidsproblemen. We raden lagere temperaturen aan voor de meerderheid van volwassenen en kinderen. Het spawater mag nooit warmer zijn dan 40 °C.