3.3. Het ledigen van de spa

De spa heeft een manueel systeem om ledigen door middel van een kraan van ¾”.

De kraan moet steeds gesloten zijn. Je hoeft enkel deze kraan te openen wanneer de spa leeg gemaakt moet worden.

Indien noodzakelijk, kan er een systeem geplaatst worden om de spa te ledigen via uw huishoudelijke afloop. 

Operatie van de afvoerkraan: