6.1. Waarschuwingen

 • Zorg er, alvorens u enig elektrisch of mechanisch werk uitvoert, voor dat de machine is losgekoppeld van de hoofdkabel, en dat de starttoestellen geblokkeerd zijn. 
 • Raak de installatie niet aan met natte voeten.
 • Alvorens u enig werk uitvoert aan de spa, moet deze worden losgekoppeld van de elektrische bron (differentieel in de OFF-stand of de hoofdkabel loskoppelen).
 • Deze installatie kan niet met een normaal stopcontact worden verbonden.
 • Deze installatie vereist een passende elektrische installatie. Deze moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon waarbij de elektrische veiligheidsnormen van ieder land in acht genomen worden.
 • De elektrische voeding van de spa moet altijd beschermd worden door een hoogsensitieve differentieel. We raden een differentieel van 30 mA aan.
 • Een aardverbinding is van essentieel belang. De aardingsleiding van het gebouw moet altijd in perfecte staat zijn opdat de veiligheid van de spagebruiker zou gewaarborgd worden. Indien u hieraan twijfelt, zorg er dan voor dat de aardingsleiding wordt gecontroleerd door een gekwalificeerde persoon. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door een ongepast onderhoud van de aardingsleiding.
 • Verbind de elektrische installatie (differentieel in de ON-stand) niet wanneer de spa leeg is.
 • Gebruik een sectiekabel die aangepast is aan het vermogen van de spa en de afstand tot het paneel.
 • Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk Veiligheidswaarschuwingen van deze handleiding altijd op.
 • Probeer nooit toegang te krijgen tot een elektrische component tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent of aan het hoofd staat van de onderhoudsdienst.
 • Bedien de elektrische elementen nooit met natte voeten.
 • Het moet middelen om de spa van het net, als onderdeel van de vaste installatie los te koppelen op te nemen, volgens de geldende voorschriften.