6.7. Onderhoud in periodes van niet-gebruik of afwezigheid

KORTE PERIODES (3-5 dagen)

 • Stel de pH-waarde bij en behandel het water (zie paragraaf Wateronderhoud). 
 • Bedek de spa. 
 • Vooraleer u de spa opnieuw gebruikt, stelt u de pH opnieuw bij en behandelt u het water nogmaals.

LANGERE PERIODES (5-14 dagen) 

 • Stel de temperatuur in op het laagste niveau. 
 • Stel de pH-waarde bij en behandel het water (zie paragraaf Wateronderhoud). 
 • Bedek de spa. 
 • Vooraleer u de spa opnieuw gebruikt, stelt u de gewenste temperatuur opnieuw in, past u de pH opnieuw aan  en behandelt u het water opnieuw.

VOORBEREIDING VOOR DE WINTER

 • Indien u de spa tijdens de winter of gedurende een langere periode niet wenst te gebruiken, moet u de volgende instructies opvolgen: 
 • Ontkoppel de elektrische installatie, door de differentiële schakelaar in de OFF-stand te zetten. 
 • Zoek de afvoerklep (zie Leegmaken van de spa) en draai de rode handgreep van de de klep in de OPEN-stand. De spa zal leeglopen door zwaartekracht, via de hoofdafvoer. 
 • Laat de afvoerklep open. 
 • Verwijder het filterpatroon/de filterpatronen uit de filter (Zie Onderhoud van de filter) en bewaar deze op een droge plaats. 
 • Reinig en droog de spa. 
 • Bedek de spa.

Laat bij temperaturen van minder dan 4°C het water niet in de spa zonder stroomverbinding buiten omdat de leidingen dan kunnen bevriezen en de spa kunnen beschadigen.