4.1. Systeem opstarten

Controleer de volgende instellingen voordat u uw spa gebruikt, afhankelijk van het systeem dat u heeft:

  • TP-600

TEMPERATUUR AANPASSING  | TP600

Bij gebruik van een paneel met Omhoog- en Omlaag-toetsen (temperatuurknoppen), drukt u op Omhoog of Omlaag. De temperatuur zal gaan knipperen. Door nogmaals op de temperatuurknop te drukken, past u de ingestelde temperatuur aan in de richting van de pijl op de knop. Zodra het LCD-scherm stopt met knipperen, zal de spa wanneer nodig gaan verwarmen tot de nieuw ingestelde temperatuur.

Als u bij een knipperende temperatuuraanduiding een temperatuurknop ingedrukt vasthoudt, zal de insteltemperatuur omhoog of omlaag blijven gaan totdat u de knop loslaat.

DE FILTERCYCLI BEVESTIGEN  | TP600

· TOUCH SCREEN

TEMPERATUUR AANPASSING   | TOUCH SCREEN

DE FILTERCYCLI BEVESTIGEN  | TOUCH SCREEN

Hoofdfiltratie

Met behulp van dezelfde afstelling als Instelling van de Tijd, worden Filtercyclussen ingesteld met behulp van een starttijd en een tijdsduur. Elke instelling kan worden aangepast in toenames van 15 minuten. Het paneel berekent de eindtijd en geeft deze automatisch weer.  

Het Filterpictogram  op het Instellingsscherm brengt u automatisch naar een scherm waar u de Filtercyclussen kunt controleren.

Filtercyclus 2 – Optatieve filtratie

Filtercyclus 2 is standaard UITGESCHAKELD. Druk op “1” om Filter 1 te zien. Druk éénmaal op “2” om Filter 2 te zien. Druk opnieuw op “2” om Filter 2 AAN of UIT te zetten. Als Filtercyclus 2 AAN is, kan het op dezelfde manier aangepast worden als Filtercyclus 1. Het is mogelijk om Filtercyclus 1 en Filtercyclus 2 te overlappen, wat de algemene filtratie zal verkorten door de overlappingstijd.