3.4. De spa vullen

PRIVATE SPA

De spa beschikt niet over een specifiek vulsysteem. We raden u aan gebruik te maken van een manueel vulsysteem met een tuinslang of dergelijke.

Ga als volgt te werk:

  • Plaats de afvoerklep (zie “De afvoerklep plaatsen”) alvorens u de spa begint te vullen en zorg ervoor dat deze in de CLOSED-positie staat.
  • Vul de spa tot boven met schoon water.

OPVULLEN VAN SPA’S MET OVERLOOPBEVEILIGING

Wij raden u aan om gebruik te maken van een handmatig opvulsysteem met een tuinslang of een soortgelijke leiding. 

Ga als volgt te werk:

Voordat u de spa met water vult, dient u zich ervan te verzekeren dat de draineerkleppen goed afgesloten zijn, behalve de veiligheidsafvoer die te allen tijde open moet blijven.

Vul de spa aan de bovenkant met schoon water, totdat deze overloopt.

Vul de drie reservoirs minimaal met 15 cm water zodat er geen lucht in de filterpomp achterblijft als deze normaal in werking is.

Sluit een Kraanwater inlaat op een van de reservoirs aan.

De spa is voorzien van een opvulsysteem met een vlotter; de uitgang van de vlotter dient aan de waterleiding aangesloten te zijn, waarbij het belangrijk is dat deze een constante waterdruk heeft.

Wanneer de spa water verliest door verdamping, worden de reservoirs automatisch door het systeem bijgevuld.

De compensatiereservoirs zijn voorzien van een overloopbeveiliging om het wateroverschot weg te pompen.

Verbind de elektrische installatie door de differentieel in de ON-stand te zetten (zie Elektrische verbinding), zodra de spa gevuld is met water.

Gebruik de spa niet zonder eerst zorgvuldig alle informatie te lezen, die nauwkeurig wordt beschreven in de volgende punten::

• Stel de pH-waarde van het water af tussen 7,2 en 7,6 (zie punt 4).

• Voeg alle vereiste chemische producten toe die worden aanbevolen in 6.2. Wateronderhoud.

• Selecteer de vereiste temperatuur (zie Controlepaneel van de spa). Denk eraan dat wanneer het water koud is, het 24 uur kan duren om een temperatuur van 38 °C te bereiken.

• Controleer alvorens u gebruik maakt van de spa nogmaals de pH-waarden omdat deze zouden kunnen gewijzigd zijn door de behandelingen die hierboven worden aangegeven.