5.2. Systemen

BESTAANDE SYSTEMEN

Uw spa beschikt over een elektronisch controlesysteem; hiermee kunt u de temperatuur van het water regelen, de meest geschikte filtercyclus kiezen en de massagepompen en blaaspomp bedienen. Tevens kunt u de kleur en sequentie van us spa-verlichting aan- en uitschakelen.

Afhankelijk van de uitrusting, beschikt uw spa over een van de volgende systemen.

TP600

2 Speed pump

Verwarmingsinstallatie

Lamp(en)

Filterpomp 

Massagepompen

Turbo blaaspomp

Verwarmingsinstallatie

Lamp(en)

Filterpomp  

2  Massagepompen

Verwarmingsinstallatie

Lamp(en)

AUX

2  Massagepompen

Waterpomp

Lamp(en)

Massagepompen

Lamp(en)

Touch Screen 2

Touch Screen 3

TP600 CONTROLEPANELEN VULLEN

Vul de spa tot zijn juiste operationeel niveau. Controleer of alle kleppen en jets in het sanitair systeem geopend zijn voordat u begint te vullen zodat gedurende het vulproces zo veel mogelijk lucht uit het sanitair en controlesystem kan ontsnappen. 

PRIMING MODE – M019 | TP600

De Priming mode of ontluchtingsmodus duurt 4-5 minuten. U kunt de ontluchtingsfase ook handmatig afbreken zodra de pomp(en) ontlucht is (zijn).  

Ongeacht of de ontluchtingsmodus automatisch of handmatig wordt beëindigd, wordt het systeem na deze fase automatisch teruggeschakeld naar normale verwarming en filtering. Tijdens de ontluchtingsfase wordt de verwarming uitgeschakeld; het ontluchtingsproces kan zo worden voltooid zonder risico van een aanslaande verwarming bij onvoldoende of afwezig debiet. Niets gaat automatisch aan, maar de pomp(en) kan (kunnen) worden geactiveerd door de “Jet”-knoppen te drukken. Als de spa een circulatiepomp heeft, kan deze worden geactiveerd door op de “Light”-knop te drukken tijdens de ontluchtingsmodus.

U kunt de ontluchtingsmodus handmatig beëindigen door op de “Temp”-knop (Omhoog of Omlaag) te drukken. Als u de ontluchtingsfase niet handmatig afbreekt zoals hierboven beschreven, wordt deze na 4-5 minuten automatisch beëindigd. Check of de pomp(en) op dat moment daadwerkelijk ontlucht zijn.

Zodra het systeem de Priming Mode heeft verlaten, wordt op het bovenste paneel kort de ingestelde temperatuur weergeven, maar op de display zal de werkelijke temperatuur nog niet te zien zijn, zoals hieronder is afgebeeld. Dit komt omdat het systeem gedurende ongeveer 1 minuut water door het verwarmingscircuit moet laten lopen om de werkelijke watertemperatuur te bepalen en weer te geven.

TEMPERATUUR AANPASSING  | TP600

Bij gebruik van een paneel met Omhoog- en Omlaag-toetsen (temperatuurknoppen), drukt u op Omhoog of Omlaag. De temperatuur zal gaan knipperen. Door nogmaals op de temperatuurknop te drukken, past u de ingestelde temperatuur aan in de richting van de pijl op de knop. Zodra het LCD-scherm stopt met knipperen, zal de spa wanneer nodig gaan verwarmen tot de nieuw ingestelde temperatuur.

Als u bij een knipperende temperatuuraanduiding een temperatuurknop ingedrukt vasthoudt, zal de insteltemperatuur omhoog of omlaag blijven gaan totdat u de knop loslaat.  

READY MODE en REST/READY IN REST MODE  | TP600

Voor het verwarmen van de spa moet water door de verwarming circuleren. De pomp voor deze functie is de verwarmingspomp. De verwarmingspomp kan ofwel een 2-Speed-pomp 1 zijn of een circulatiepomp. Als de verwarmingspomp een 2-Speed-pomp 1 is, zal in de READY-modus elk half uur water worden rondgepompt door Pomp 1 Laag, om de watertemperatuur constant te houden of eventueel te verhitten, en de temperatuuraanduiding te updaten. Dit heet “polling” of peiling.

In de REST Mode is verwarming alleen mogelijk tijdens geprogrammeerde filtercycli. Omdat daarbij de peiling niet actief is, zal op de display geen temperatuurweergave verschijnen totdat de verwarmingspomp een minuut of twee gedraaid heeft. 

Als de spa is geconfigureerd voor 24-uurscirculatie, loopt de verwarmingspomp doorgaans continu. Omdat de verwarmingspomp continu draait, zal de ingestelde spatemperatuur constant blijven en zal worden verwarmd naar behoeft in de Ready Mode, zonder te peilen.

In de Rest Mode zal de spa alleen tijdens de geprogrammeerde filtertijden de ingestelde temperatuur herstellen, ook als het water constant wordt gefilterd bij een geactiveerde Circulation Mode.

READY-IN-REST MODE | TP600

READY/REST, gereed en rust,  verschijnt op het display als de spa in de rustmodus staat en Jet 1 is ingedrukt. Hier wordt aangenomen dat de spa in gebruik is en verwarmt tot de ingestelde temperatuur. Terwijl Pomp 1 Hoog kan worden in- en uitgeschakeld, zal Pomp 1 Laag blijven draaien totdat de ingestelde temperatuur is bereikt of totdat 1 uur verstreken is. Na 1 uur zal het systeem teruggaan naar de ruststand. Deze modus kan ook worden gereset door in het Mode Menu de modus te wijzigen.

DE FILTERCYCLI BEVESTIGEN  | TP600

SPOELCYCLI | TP600

Voor een handhaving van goede hygiënische omstandigheden en als bescherming tegen bevriezing, zullen secundaire inrichtingen even kort water door de verschillende systemen pompen aan het begin van elke filterscyclus. (Sommige systemen hebben een bepaald aantal spoelcycli per dag, onafhankelijk van het aantal filtercycli. In dit geval kan het zijn dat de spoelcycli niet samenvallen met het begin van elke filtercyclus.) Als de filtercyclus 1 is ingesteld op 24-uurs, zal als filtercyclus 2 is geactiveerd bij het geprogrammeerde begin daarvan een poelingcyclus worden gestart.

DE BETEKENIS VAN FILTERCYCLI | TP600

1. De verwarmingspomp loopt tijdens de filtercyclus altijd.*

2. In de ruststand wordt alleen verwarmd tijdens de filtercyclus.

3. Spoelen gebeurt aan het begin van elke filtercyclus.

* Als uw spa bijvoorbeeld is ingesteld voor 24-uurscirculatie, zal, behalve wanneer de watertemperatuur 3ºF/1.3˚C boven de ingestelde temperatuur komt, tijdens de filtercyclussen niet worden afgeschakeld.

BESTURINGSSYSTEEM VOOR AANRAAKSCHERM

Vul de spa tot zijn juiste operationeel niveau. Controleer of alle kleppen en jets in het sanitair systeem geopend zijn voordat u begint te vullen zodat gedurende het vulproces zo veel mogelijk lucht uit het sanitair en controlesystem kan ontsnappen. 

Na het aanzetten van de stroom op het hoofdschakelaarpaneel, zal het top-zijpaneel een welkomstscherm of opstartscherm weergeven.

HET HOOFDSCHERM  | TOUCH SCREEN

1.   H = Hoog temperatuurbereik..      L= Laag temperatuurbereik.

2.   R = Klaar-modus  RR= Klaar- en Rest-modus.  |R= Rest-modus 

3.   F1= Filter 1 Modus F2 = Filter 2 Modus F+ = Filter 1 en 2 Modus.

4.   O3= Waterbehandeling (ozon of UV, afhankelijk van het systeem geïnstalleerd) wordt uitgevoerd. Als u het pictogram niet, dat betekent dat de desinfectie (ozon of UV) te zien is uitgeschakeld.

5.   C= Reinigingscyclus staat aan. 

Opmerking: Niet alle systemen die een Reinigingscyclus hebben, beschikken over dit icoon. 

6. = Wi-Fi-icoon toont enkel aan dat de Wi-Fi-link aangesloten is. Het geeft geen signaalsterkte aan. 

Opmerking: Niet alle systemen die met Wi-Fi uitgerust zijn, beschikken over dit icoon. 

7.   Vergrendelingsicoon: Als dit is weergegeven, duidt het aan dat het paneel zich in de vergrendelingsmodus bevindt. Om een instelling of paneelsluiting te ontgrendelen of vergrendelen, druk eerst op het overeenkomstig icoon op het Vergrendelingsscherm en daarna op het woord “Lock” gedurende 5+ seconden tot de tekst en het icoon naar de tegenovergestelde status veranderen.

Er zijn 2 vergrendelingsiconen die op de titelbalk van de meeste schermen kunnen weergegeven worden. Een lang smal icoon  duidt aan dat een instelling is vergrendeld. Het komt voor op schermen die onderhevig zijn aan de instellingsvergrendeling. En het standaardvergrendelingsicoon   duidt aan dat het Paneel vergrendeld is. Als zowel de instellingen als het paneel vergrendeld zijn, zal enkel de paneelvergrendeling weergegeven worden aangezien de instellingsvergrendeling in die situatie niet veel zin heeft. Als het paneel vergrendeld is, zal het instellingsscherm enkel items tonen die niet onderhevig zijn aan die vergrendeling (Systeeminfo en Vergrendelingsschermen).

8.     = Omkerings (of flip) Scherm

9.     =  Licht staat AAN     = Licht is niet actief.   = Licht is Uitgeschakeld

10.   =  Muziek is Actief.    = Muziek is niet Actief    = Muziek is Uitgeschakeld.

11. Bericht Wacht-indicator:

De Bericht Wacht-indicator zal één van de volgende iconen tonen::

 = Fatale fout (Spa kan niet werken tot hij gemaakt is)

 = Normale Fout of Waarschuwing

 = Herinneringsbericht

 = Informatiebericht

Sommige berichten zullen de “Contacteer de Serviceafdeling”-tekst bevatten als een servicetechnicus het probleem moet komen oplossen. Als het paneel vergrendeld is en een berichtsignaal verschijnt, zult u naar het ONTGRENDELINGSscherm moeten gaan voordat u het bericht kan oplossen. 

Als u op het Fout/Waarschuwing/Herinnering/Info-icoon op het Berichtenscherm drukt, zal het systeeminformatiescherm verschijnen voor telefonische probleemoplossing of voor een externe technicus die beter kan inzien wat er gaande is. Als u het systeeminformatiescherm verlaat, zult u in die situatie teruggebracht worden naar het Berichtenscherm.

12. Verhoog de ingestelde temperatuur.

13.  =  Spa Uitrusting Controle-icoon. Uitrustingscontrole-icoon. Hier verschijnt een scherm waar de spajets, blazer of andere uitrustingen kunnen gecontroleerd worden. Als u zich in het Spa Uitrustingsscherm bevindt, kunt u eenmaal op de stralenknop drukken voor lage snelheid, en als het geconfigureerd is, kunt u er opnieuw op drukken voor hoge snelheid.  

= Jet is Niet Actief. Duidt aan of een pomp aan het werken is of niet.

14. Duidt aan of de temperatuur in ºF = Fahrenheit of in ºC = Celsius.

15. Huidige watertemperatuur

16.Instellingsicoon   = Instellingen zijn actief.    =  Instellingen zijn niet actief (als een Vergrendeling is toegepast). Brengt u naar het Instellingsscherm waar u de beschikbare speciale kenmerken kunt aanpassen die voor de controle kunnen aangepast worden. Hetzelfde geldt voor het Utiliteitenscherm en het Testscherm (gebruikt door spatechniekers)

17. Geeft aan wanneer de spaverwarmer aan staat.

18. Verlaagt de ingestelde temperatuur. Opmerking: Na 30 minuten* zal de display automatisch naar de slaapmodus gaan, wat de display afzet. Dit is normaal. Druk om het even waar op het scherm om het paneel weer in werking te brengen. 

HET INSTELLINGENSCHERM | TOUCH SCREEN

Het instellingenscherm is waar de programmering en andere factoren van uw spa worden gecontroleerd. Elk pictogram op het instellingenscherm brengt u naar een ander scherm, waar één of meer instellingen kunnen worden bekeken en/of bewerkt.

Het Warmte-pictogram   brengt u naar een scherm waar u de Warmte-modus en het Temperatuurbereik kunt controleren.

DUALE TEMPERATUURBEREIKEN (HOOG VS. LAAG) | TOUCH SCREEN

Dit systeem is uitgerust met twee temperatuurbereik-instellingen met onafhankelijk ingestelde temperaturen. Het specifieke bereik kan geselecteerd worden op het Instellingenscherm en is zichtbaar op het Hoofdscherm in de linkerbovenhoek van het scherm.

Deze bereiken kunnen om verschillende redenen gebruikt worden. Een frequent gebruik is de “klaar voor gebruik”-instelling vs. de “vakantie”-instelling.

Elk bereik handhaaft zijn eigen ingestelde temperatuur zoals geprogrammeerd door de gebruiker. Op die manier, als een bereik is gekozen, zal de spa verwarmen tot de ingestelde temperatuur die met dat bereik geassocieerd is. 

Het Hoog Bereik kan ingesteld worden tussen de 80°F en 104°F.

Het Laag Bereik kan ingesteld worden tussen de 50°F en 99°F.

De Vriesbescherming is in beide bereiken actief.

VERWARMINGSMODUS – KLAAR VS. RUST  | TOUCH SCREEN

Om de spa te verwarmen, moet een pomp water door de verwarmer doen circuleren. De pomp die deze functie uitvoert, is gekend als de “verwarmingspomp.”

De verwarmingspomp kan een 2-snelhedenpomp (Pomp 1) of een circulatiepomp zijn.

In de Rustmodus kan enkel gedurende geprogrammeerde filtercyclussen verwarmd worden. Aangezien in dit geval geen polling plaatsvindt, is het mogelijk dat de temperatuurdisplay geen actuele temperatuur toont tot de verwarmingspomp gedurende een minuut of twee heeft gewerkt. 

Als de verwarmingspomp automatisch is beginnen werken (bijvoorbeeld voor verwarming) kunt u tussen lage en hoge snelheid switchen, maar kunt u de verwarmingspomp niet uitzetten.

CIRCULATIE-MODUS | TOUCH SCREEN

Als de spa geconfigureerd is voor 24u-circulatie, zal de verwarmingspomp normaal gezien voortdurend werken. Aangezien de verwarmingspomp altijd aan het werken is, zal de spa de ingestelde temperatuur en warmte behouden zoals dat nodig is in de Klaar-modus, zonder polling.

In de Rust-modus zal de spa enkel verwarmen tot de ingestelde temperatuur gedurende geprogrammeerde filtertijden, alhoewel het water constant gefilterd wordt wanneer de spa zich in de 24u-circulatiemodus bevindt.

KLAAR-IN-RUST-MODUS  | TOUCH SCREEN

De Klaar-in-Rust-modus zal op de display verschijnen als de spa zich in de Rust-modus bevindt en de Stralen 1-knop ingedrukt is. Als de verwarmingspomp automatisch is beginnen werken (bijvoorbeeld voor verwarming), kunt u tussen hoge en lage snelheid switchen, maar kunt u de verwarmingspomp niet uitzetten. Na 1 uur zal het Systeem naar de Rust-modus terugkeren. Deze modus kan ook gereset worden door de Verwarmingsmodus te selecteren op het hier weergegeven Scherm.

FILTRATIE AANPASSEN | TOUCH SCREEN

Hoofdfiltratie

Met behulp van dezelfde afstelling als Instelling van de Tijd, worden Filtercyclussen ingesteld met behulp van een starttijd en een tijdsduur. Elke instelling kan worden aangepast in toenames van 15 minuten. Het paneel berekent de eindtijd en geeft deze automatisch weer.  

Het Filterpictogram   op het Instellingsscherm brengt u automatisch naar een scherm waar u de Filtercyclussen kunt controleren. 

Filtercyclus 2 – Optatieve filtratie

Filtercyclus 2 is standaard UITGESCHAKELD. Druk op “1” om Filter 1 te zien. Druk éénmaal op “2” om Filter 2 te zien. Druk opnieuw op “2” om Filter 2 AAN of UIT te zetten. Als Filtercyclus 2 AAN is, kan het op dezelfde manier aangepast worden als Filtercyclus 1. Het is mogelijk om Filtercyclus 1 en Filtercyclus 2 te overlappen, wat de algemene filtratie zal verkorten door de overlappingstijd.

Zuiveringscyclussen

Om hygiënische omstandigheden te handhaven en tegen bevriezing te beschermen, zullen secundaire waterapparaten het water zuiveren van hun overeenkomstige leidingen door kort te draaien aan het begin van elke filtercyclus. (Sommige systemen zullen een aantal zuiveringscyclussen per dag uitvoeren, onafhankelijk van het aantal filtercyclussen per dag. In dat geval mogen de zuiveringscyclussen niet samenvallen met het begin van de filtercyclus.)

Als de Filtercyclus 1-duur voor 24 uur is ingesteld, zal het aanzetten van Filtercyclus 2 met een zuivering beginnen wanneer Filtercyclus 2 geprogrammeerd is om van start te gaan.

De betekenis van filtercyclussen

1. De Verwarmingspomp werkt altijd gedurende de filtercyclus*.

2. In Rust-modus wordt enkel gedurende de filtercyclus verwarmd. 

3. De zuivering gaat aan het begin van elke filtercyclus door. 

* Bijvoorbeeld, als uw spa ingesteld is voor 24 u-circulatie behalve als ze uitgeschakeld wordt als de temperatuur van het water zich 3˚F/1.3˚C boven de ingestelde temperatuur bevindt, zal ze niet uitgeschakeld worden gedurende de filtercyclussen.

SPA Touch 3 korte instructies

PANEEL, NAVIGATIE EN ALGEMENE KNOPPEN ACTIVEREN | TOUCH PANEL 3
Het bedienen van uw spa is eenvoudig met de intuïtieve grafische gebruikersinterface

(GUI). In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u kunt navigeren en de GUI kunt gebruiken.

Het paneel activerenl

Het scherm is blanco als het in de slaapmodus staat. Bij aanraking van het blanco scherm verschijnt dit scherm (A). Activeer het panel door op het pictogram met het handje (A) te drukken en in de richting van de pijlen te swipen.

Het paneel gaat automatisch in de slaapmodus wanneer het gedurende 1 minuut niet gebruikt wordt. De duur van 1 minuut kan worden afgesteld (zie Paneel op pagina 25).

1 – Het hoofdscherm verschijnt. Het paneel is geactiveerd.

2 – Het pictogram verschijnt (A2). Activeer het paneel door op het pictogram en vervolgens op het pictogram te drukken.

3 – Het pictogram van een handje verschijnt nu. Activeer het paneel door op het pictogram met het handje (A1) te drukken en in de richting van de pijlen te swipen.

The panel automatically goes into sleep mode when it is not used for a specified duration. The duration can be adjusted (view Panel on page 25).

KNOPPEN | TOUCH PANEL 3

Met verschillende soorten knoppen heeft u snel toegang tot functies en instellingen. De grote temperatuurdisplay is een knop (B) waarmee de temperatuurinstelling kan worden bediend. In de knoppenrij van het hoofdscherm vindt u verschillende knoppen (C).

MINI PLAYER-KNOP (TEMPERATUUR-/TIJDINSTELLING) | TOUCH PANEL 3

De Mini Player-knop biedt snel toegang tot de temperatuur- en tijdinstelling (D). Toon of verberg deze Mini Player knop door een keer op de knop voor de verwarmingstoestand (E) te drukken.

MINI PLAYER-KNOP (MUZIEK) | TOUCH PANEL 3

Met deze Mini-player-knop kunt u de muziek bedienen (F) indien uw spa is uitgerust met bbaTM (Balboa Bluetooth Audio) en die geactiveerd is. Verberg deze Mini player-knop door twee keer op de knop voor de verwarmingstoestand te drukken (G). Bij de eerste keer drukken verschijnt de knop voor het instellen van de temperatuur/tijd.

Bij de tweede keer drukken verdwijnt de Mini player-knop.

BBA-KNOP (H) | TOUCH PANEL 3

Druk, als bbaTM geactiveerd is, een keer op de bbaTM knop (H). Dan verschijnt de Mini player (F) waarmee u de muziek kunt bedienen. Door nog een keer op de bbaTM knop (H) te drukken opent u het muziekscherm (I). Als bbaTM geactiveerd is verschijnt er een witte ring rond de knop, zoals hier te zien is (I).

Als bbaTM niet geactiveerd is kunt u door een keer op de bbaTM knop (H) te drukken het muziekscherm openen (I).

Als uw spa is uitgerust met bbaTM, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van bbaTM die bij de spa is meegeleverd. Als er geen gebruiksaanwijzing is bijgeleverd, neem dan contact op met de spa-dealer of fabrikant.

NAMEN VAN DE SCHERMEN | TOUCH PANEL 3

De namen van de schermen verschijnen in de bovenste rij van het scherm. Dit is bijvoorbeeld het Instellingenscherm (J). In deze gebruikersgids wordt steeds verwezen naar deze namen.

NAVIGATIE | TOUCH PANEL 3
Navigatieschermen en/of lijsten met de volgende knoppen:

SWIPEN EN SELECTEREN VAN ITEMS IN EEN LIJST | TOUCH PANEL 3

Links (K) Rechts (K)

Swipe een lijst (N) om de gewenste instelling te vinden. De lijst heeft een pijl (M) die de huidige instelling aangeeft. Als de gewenste instelling verschijnt maar deze niet samenvalt met de pijl, tik de gewenste instelling dan aan zodat hij op een lijn met de pijl komt te staan. De temperatuurlijst verdwijnt als u daarbuiten tikt.

OPSLAAN EN ANNULEREN | TOUCH PANEL 3

Druk, nadat u een nieuwe instelling heeft ingevoerd, op de knop voor Opslaan (B). Nadat u op Opslaan heeft gedrukt is de wijziging voltooid. Als u geen nieuwe instelling wilt invoeren, druk dan op de knop Annuleren (A).

BERICHTENKNOPPEN | TOUCH PANEL 3

Berichtenknoppen sturen u herinneringen die u helpen uw spa goed te laten functioneren. Berichtenknoppen geven ook waarschuwingen die technici van de spa helpen problemen op te lossen.

Als er een berichtenknop verschijnt (C), druk er dan op om het overeenkomstige bericht (D) of (G) te bekijken. Druk op de knop Afsluiten (E) om terug te gaan naar het hoofdscherm of druk op de knop Wissen (F) om het bericht te verwijderen.