3.1.Veiligheidswaarschuwingen

 • Enkel een gekwalificeerd technicus mag het systeem installeren, in bedrijf stellen en onderhouden, en dit in strikte overeenstemming met de installatie-instructies en aanwijzingen. 
 • Dit systeem mag niet worden aangesloten op een huishoudelijk elektriciteitsnetwerk. Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de vereisten van het systeem: 3 fases, 400V tussen iedere fase en 230V tussen fase en neutraal. 
 • Alle plaatselijk van kracht zijnde normen en reglementen m.b.t. elektriciteitsveiligheid moeten worden opgevolgd. 
 • De veiligheid van personen en materialen moet worden verzekerd. Alle reglementen en veiligheidsnormen moeten worden opgevolgd. 
 • De elektriciteitsvoeding van het systeem moet worden beschermd met een uiterst gevoelige aardlekschakelaar. 
 • Gebruik enkel geaarde bedrading van goede kwaliteit. 
 • Het is uiterst belangrijk kabels van de juiste dwarsdoorsnede te gebruiken. 
 • Controleer of de thermische magnetische circuitonderbrekers werden gekalibreerd op het energieverbruik (stroomsterkte). 
 • Gebruik het elektrische schakelkast nooit om andere apparatuur aan te sluiten. 
 • Wijzigingen zijn verboden zonder de uitdrukkelijke toelating van de fabrikant. 
 • Gebruik enkel originele wisselstukken geleverd door de fabrikant. 
 • Sommige onderdelen van de installatie werken met gevaarlijk hoge spanning. Raak ze enkel aan als het systeem volledig ontkoppelt is van de netstroom en alle opstartschakelaars geblokkeerd zijn. 
 • De grenswaarden vermeld op het elektrische schakelkast mogen onder geen enkele voorwaarde de aanbevolen stroomsterkte overschrijden. 
 • Controleer de bedrading en de hydraulica voordat u het systeem inschakelt of de voeding aansluit. 
 • Zorg ervoor dat de elektrische componenten niet in contact kunnen komen met water. 
 • Raak het apparaat niet aan als u natte voeten hebt. 
 • Schakel het systeem niet in als het bubbelbad.