8. Storingen en oplossingen

ProblemenOorzakenOplossingen
Geen enkel element werkt.Differentieel in stand OFF.Differentieel op ON zetten.
De pompen en de verwarming treden niet in werking.Bedieningsschakelaar in stand OFF.Bedieningsschakelaar in stand ON zetten.

FILTRATIE

Laag waterniveau tijdens de filtratie.Filter verstopt of vuil.Filter reinigen.
De filtratiepomp treedt niet in werking.Filtratiepomp defect.Pomp reviseren / Borstels vervangen.
Contactschakelaar defect of met zwakke aansluiting.Installateur: Verbindingskabels controleren. Contactschakelaar vervangen.
Thermische magneetschakelaar slecht afgesteld.Thermische magneetschakelaar afstellen volgens verbruik motor.
Thermische magneetschakelaar defect.Thermische magneetschakelaar vervangen.
Keuzeschakelaar van de pomp in stand stop.Wijzigen naar handmatig of automatisch.

WATERMASSAGE

De massagepomp treedt niet in werking.Slang* / signaaltransmissiekabel niet aangesloten.De slang* / kabel aansluiten.
Luchtkussen drukknop versleten*.Luchtkussen vervangen*.
Pomp defect.Installateur: Verbindingskabels controleren. Contactschakelaar vervangen.
Contactschakelaar defect of met zwakke aansluiting.Installateur : Vérifier les câbles de connexion. Changer le contacteur.
Thermische magneetschakelaar slecht afgesteld.Thermische magneetschakelaar afstellen volgens verbruik motor.
Thermische magneetschakelaar defect.Thermische magneetschakelaar vervangen.
Hoofdschakelaar massage in OFF.Schakelaar in stand ON zetten.
Weinig luchtstroom in de jets.Venturis gesloten en geblokkeerd.Venturis openen.
Verstopping opheffen.
Water ontsnapt via de Venturi.Voorstuk jet slecht geplaatst.Jets reviseren.

LUCHTMASSAGE

De massagepomp treedt niet in werking.Slang* / signaaltransmissiekabel niet aangesloten.De slang* / kabel aansluiten.
Luchtkussen drukknop versleten*.Luchtkussen vervangen*.
Pomp defect.Pomp reviseren / Borstels vervangen.
Contactschakelaar defect of met zwakke aansluiting.Installateur: Verbindingskabels controleren. Contactschakelaar vervangen.
Thermische magneetschakelaar slecht afgesteld.Thermische magneetschakelaar afstellen volgens verbruik motor.
Thermische magneetschakelaar defect.Thermische magneetschakelaar vervangen.
Hoofdschakelaar massage in OFF.Schakelaar in stand ON zetten.

WARMTEWISSELAAR


De thermostaat geeft de
temperatuur niet correct aan.
Temperatuursonde slecht geplaatst.De sonde in zijn eigen omgeving plaatsen.
Temperatuursonde defect.De sonde vervangen.
Onnauwkeurige temperatuurcontrole.De controle vervangen.

Het water wordt niet warm.
Weerstand slecht bedraad / defect .Bedrading weerstand reviseren / Weerstand vervangen.
Contactschakelaar defect of met zwakke aansluiting.Installateur: Verbindingskabels controleren. Contactschakelaar  vervangen.
Thermische magneetschakelaar defect.Thermische magneetschakelaar vervangen.
Schakelaar van de wisselaar in stand OFF.Schakelaar in stand ON zetten.
Doorstroomdetector slecht bedraad / defect.Bedrading doorstroomdetector reviseren / Doorstroomdetector vervangen.
Veiligheidsthermostaat heeft T>65ºC geconstateerd.Veiligheidsthermostaat opnieuw instellen.

*  Alléén bij pneumatische drukknoppen.