6.3. Onderhoud tijdens periodes van afwezigheid of zonder gebruik

KORTE PERIODES (3-5DAGEN) 

 • De pH instellen en hetwater behandelen (zie parragraaf Onderhoud van hetwater). 
 • De Spa afdekken.
 • Bij terugkomst, de pH weer instellen en hetwater opnieuw behandelen.  

LANGE PERIODES (5-14DAGEN)

 • De temperatuur op het laagste niveau instellen. 
 • De pH regelen en hetwater behandelen (zie parragraaf Onderhoud van hetwater). 
 • De Spa afdekken.
 • Bij terugkomst, de temperatuur op het gewenste niveau instellen, de pH weer instellen en het water opnieuw behandelen. 

VOORBEREIDING VOOR DE WINTERPERIODE

Indien de Spa ‘s winters of gedurende lange periodes niet wordt gebruikt dan dienen de volgende handelingen teworden uitgevoerd:

 • De elektrische apparatuur afsluiten. 
 • Hetwater uit de Spa verwijderen.
 • De afvoerklep open laten.
 • De Spa reinigen en drogen.
 • De Spa afdekken.

De Spa niet met water en zonder elektrische aansluiting buiten laten staan bij temperaturen beneden 0ºC, daar de leidingen kunnen bevriezen hetgeen schade aan de Spa tot gevolg kan hebben. 

De in het betreffende land geldende richtlijnen tegen veteranenziekte dienen te worden opgevolgd.Deeigenaar van de Spa is hiervoor volledig verantwoordelijk.