7. Foutcodes

De volgende tabel geeft een overzicht van de foutcodes weergegeven op het scherm voor de exploitant en de beschrijving gemeld.

TipoBeschrijvingOorzaakOplossing
E01Veiligheidsniveau van de buffertank niet bereikt. Automatisch resetbaar. De veiligheidsniveausensor van de buffertank detecteert geen water. Geen enkele functie kan worden geactiveerd.Vul de buffertank tot het minimumniveau. 
E02Fout in de waterstroming of temperatuur. Automatisch inschakelend alarm. Automatisch resetbaar. De stromingssensor detecteert geen waterstroming of de temperatuursensor verstuurt geen signaal. Controleer op mogelijke blokkages in het filtratiecircuit, in de pompen of in de filter. Controleer de werking van de sensors. 
E04Watertemperatuur is te hoog. Automatisch inschakelend alarm. Automatisch resetbaar. De watertemperatuur in het.Laat het water afkoelen of voeg koud water toe. Zodra de temperatuur onder 42°C zakt, start het bubbelbad automatisch op. Zo niet, schakel de voeding uit en contacteer uw vakhandelaar. 
E05Watertemperatuursensor. Automatisch resetbaar.De temperatuursensor is defect. Geen enkele functie kan worden geactiveerd.Controleer de watertemperatuur en de temperatuursensor en vervang indien nodig. 
E07
E08
Contactgevers verwarmingselement. Niet automatisch resetbaar. De contactgevers van het verwarmingselement zijn defect, het verwarmingselement kan niet worden geactiveerd.Uit veiligheidsoverwegingen wordt het verwarmingselement gevoed door twee contactgevers, die serieel zijn aangesloten. Als een van deze twee contactgevers geblokkeerd is, verschijnt een foutcode. Vervang de contactgevers en sluit de onderdelen opnieuw aan. 
E09De max. tijd voor het vullen van de buffertank werd overschreden. Niet automatisch resetbaar. De maximale openingstijd (30”) van de klep voor het vullen van de buffertank werd overschreden. Controleer of de sensors in de buffertank correct werken. Controleer of de wateruitlaat open staat. Controleer het hydraulische circuit op lekkage. 
E10De signalen van de waterniveausensors zijn niet compatibel. Automatisch resetbaar. De waterniveausensors zenden niet-compatibele signalen.Controleer de positie van de sensors of vervang ze als ze defect zijn. 
Controleer of de klep open is en correct werkt.
E11Het waterniveau in de buffertank ligt onder de veiligheidsniveausensor. Automatisch resetbaar. Een functie probeert in te schakelen voordat het minimumniveau in de buffertank is bereikt. (of het waterniveau ligt onder de veiligheidssensor tijdens  bedrijf). Controleer het waterinlaatcircuit op blokkages. Controleer het hydraulisch circuit op lekkage. 
E0
Cn
Communicatie tussen het  schakelbord en het lokale knoppenpaneel. Geen communicatie tussen het schakelbord en het lokale knoppenpaneel. Controleer of de kabel tussen het lokale knoppenpaneel en het schakelbord correct is aangesloten. Zo ja, schakel de hoofdvoeding uit en contacteer uw vakhandelaar.