3.3 Plaatsing en installatie van de spa

  • Met de Spa dient zeer voorzichtig te worden omgegaan onder controle van meerdere personen. De Spa mag nooit bij de leidingenworden vastgepakt.
  • De Spa dient volgens onderstaande criteria teworden geïnstalleerd. 
  • Zowel onder als rondom de Spa (in een straal van minimaal een meter) mag geen materiaal worden geplaatst of gebruikt dat niet volledig resistent is tegen vochtigheid en water.De garantie van de Spa dekt geen enkele schade aan materialen of sierobjecten die schade oplopen als gevolg van overstromingen of de vochtigheidsgraad in de ruimte.
  • De Spa dient te worden geplaatst in een correct aangepaste omgeving die bestand is tegen een hoge vochtigheidsgraad en condens. In het tegenovergestelde geval dekt de garantie geen materiële of persoonlijke schades.
  • Het is absoluut noodzakelijk te zorgen voor een afvoer van voldoende afmetingen om het water dat zich onder de Spa bevindt te kunnen afvoeren.
  • De basiswaarop de Spawordt geplaatst dient geschikt te zijn om het gewicht van de Spa, hetwater en de gebruikers te kunnen dragen. Is dit niet het geval dan dekt de garantie geen enkele schade. Raadpleeg de geldende bouwnormen.
  • Als u vóór de installatie denkt dat het om bepaalde redenen mogelijk kan zijn dat de Spa uit zijn oorspronkelijke plaats moet worden verplaatst, dan dient u hiermee rekening te houden om te voorkomen dat bouwstenen en leidingen moeten worden gebroken om het afbouwen te realiseren.  Het repareren van deze schades is niet bij de garantie inbegrepen.