4. Inbedrijfstelling

Met de hoofddifferentieel in de stand OFF, het casco van de Spa reinigen om te voorkomen dat stofdeeltjes tijdens de inbouw in componenten of circuits geraken die deze later blokkeren. Alle kleppen van de apparatuur openen behalve die van dewaterafvoer.

  • SPA’S MET AFVLOEIING EN COMPENSATIERESERVOIR 

De Spa vullen na het openen van de vulklep van de Spa totdat het water zich 5 tot 8 cmboven het niveau SMAXvan het compensatiereservoir bevindt.

Belangrijk: Bij het voor de eerste maal in werking stellen van de filtratieapparatuur daalt het waterniveau in het compensatiereservoir aanzienlijk. Dit komt doordat de leidingen vanaf het compensatiereservoir naar de Spa, het filter en de pomp bijna volledig gevuld zijn met lucht.

  • SPA MET SKIMMER

15 minutenwachten en alle aansluitingen controleren,omte controleren of er lekken zijn. Stroom op de kast aansluiten d.m.v. de hoofddifferentieel (stand ON).

De filtratie-, massage- en luchtpomp in werking stellen en na 30 minuten functioneren controleren dat er geen lekken bestaan in leidingen en aansluitingen.

De filtratiepomp uitschakelen en het waterfilter tot de helft vullen om zand toe te voegen (het te gebruiken type zand wordt gespecificeerd in de Handleiding van het Filter die wordt meegeleverd met de Compacte Kit).

De keuzeklep van het filter plaatsen met de handel in de stand voor reiniging.De filtratiepomp handmatig aanzetten; een reiniging van ongeveer 2 minuten in het filter uitvoeren, de pomp uitschakelen en de handel in de spoelstand zetten, de pomp opnieuw aanzetten en gedurende ongeveer 15 minuten laten spoelen.

De pomp uitzetten en de handel in de filterstand zetten.De Spa opnieuw vullen.

De thermostaat op de gewenste temperatuur programmeren. De handleiding van de Compacte Kit raadplegen. (Het bereiken van de gewenste temperatuur na het vullen van de Spa kan enkele uren in beslag nemen).

De filtratieklok programmeren. (Zie hiervoor de Handleiding van de Compacte Kit). In de elektrische hoofdkast de massage- en verwarmingsschakelaars activeren. De filtratieschakelaar in de gewenste stand zetten en de Spa zal beginnen met de filtratie- en verwarmingscyclus.

De jets kunnen ook de intensiteit van de watermassa regelen door het openen en sluiten van de watertoevoer. Hiervoor dient als volgt teworden gehandeld:

Na het nemen van deze stappen het Garantiebewijs invullen en aan de fabrikant opsturen.