9. Recycling en milieu

Uw Spa bevat elektrisch en/of elektronisch materiaal. De Spa dient daarom aan het einde van zijn levenscyclus op een juiste manier als een speciale afvalstof teworden behandeld.

Neem daarom contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de inzameling en de verwerking van afvalstoffen die elektrisch en elektronisch materiaal bevatten.