5.1. Waarschuwingen

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID

 • Controleer zorgvuldig de temperatuur van het water. Gebruik geen water met temperaturen van boven de 40°C. De ideale temperatuur bedraagt 35-36°C. 
 • Zwangere vrouwen, kleine kinderen, personen met hartklachten, gezondheidsproblemen of onder medische behandeling mogen de spa niet gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
 • Wees vooral voorzichtig wanneer u de spa alleen gebruikt. Langdurig verblijven in warm water kan misselijkheid, duizeligheid en flauw vallen tot gevolg hebben. 
 • Zet het spabad op een lagere temperatuur wanneer u van plan bent er langer dan 10-15 minuten gebruik van te maken. 
 • Gebruik het spabad niet na inname van alcohol, drugs of medicijnen, waardoor u slaperig wordt of de bloeddruk stijgt/daalt. 
 • Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in en uit het spabad stapt en de vloer nat is. 
 • Gebruik geen elektrische apparaten (radio’s, haardrogers e.d.) in de buurt van de spa.  
 • Houd tijdens het gebruik van de spa uw hoofd, lichaam en kleding minstens 40 cm verwijderd van de aanzuigopeningen. Bind lang haar vast en steek het op. 
 • Start de spa niet wanneer de veiligheidsroosters beschadigd zijn of ontbreken. 
 • Maak uitsluitend gebruik van originele spa-onderdelen. Vraag bij wijzigingen altijd eerst toestemming aan de fabrikant. 
 • Controleer het pH en vrije chloorgehalte vóór het gebruik. Gebruik de spa niet wanneer deze gehaltes niet binnen de aanbevolen standaardwaarden liggen of er een shockbehandeling gaande is. 

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK

Stroomonderbreking

In geval van onderbreking van de stroomvoorziening, wordt het systeem altijd automatisch geactiveerd in de operatiemodus waarin het zich bevond vóór de onderbreking.    

Na een onderbreking in de stroomvoorziening start de filtratiepomp automatisch.

Let erop dat het hydraulisch circuit bedrijfsgereed is of koppel de noodzakelijke voorzieningen aan/af voordat de stroomtoevoer is hersteld.

Niet compatibele functies

Om mogelijke interferentie tussen de functies te voorkomen staat de systeemsoftware de volgende handelingen niet toe: 

 • Wanneer de filtratiepomp in manuele modus geactiveerd is moet ze ook weer manueel gedeactiveerd worden alvorens een andere pomp in te schakelen, anders stopt het systeem en verschijnt E02 (fout 02) op het hoofddisplay. Druk achtereenvolgens op instellen en manueel om de foutmelding te annuleren. 
 • Alle pompen moeten uitgeschakeld worden alvorens van modus manueel naar automatisch over te schakelen, anders stopt het systeem en verschijnt E02 (fout 02) op het hoofddisplay Druk achtereenvolgens op INSTELLEN en MANUEEL om de foutmelding te annuleren.
 • De filtratiepomp is altijd actief gedurende de eerste 5 minuten nadat het systeem gestart is en blijft draaien tot de geprogrammeerde temperatuur bereikt is. Daarna wordt de verwarmer uitgeschakeld en blijft de filtratiepomp nog 5 minuten werken, zodat de verwarmer kan afkoelen tot de atmosferische temperatuur bereikt is.
 • De functie inbrengen van munten (optioneel) is niet compatibel met de optie lichtregeling via de externe knop.

VERMIJDEN VAN RISICO VAN HYPERTHERMIE

 • Langdurig direct contact met warm water kan HYPERTHERMIE tot gevolg hebben. Dit kan gebeuren wanneer de temperatuur binnen ons lichaam de normale temperatuur van 36,5ºC overschrijdt.
 • Symptomen van hyperthermia zijn een plotselinge verlaging van de bloeddruk met als gevolg een gevoel van misselijkheid metmogelijk bewustzijnsverlies.
 • Hetwater van de Spa mag de 40ºC nooit overschrijden.
 • Een watertemperatuur tussen 37ºC en 40ºC wordt als veilig beschouwd voor volwassenen zonder gezondheidsproblemen. Een lagere temperatuur is aan te raden voor de meeste personen en voor kinderen.
 • Vergeet niet dat een langdurig verblijf in de Spa hyperthermie tot gevolg kan hebben.
 • Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan het risico van hyperthermie verhogen.